Turkish Airlines

Turkish Airlines, John F. Kennedy International Airport, Terminal 1, 500 Terminal Dr, Queens, NY 11430

About the Business:

- Turkish Airlines John F. Kennedy International Airport, Terminal 1, 500 Terminal Dr, Queens, NY 11430 provides information on the address, phone number, and location as well as reviews from those who have visited at Turkish Airlines John F. Kennedy International Airport, Terminal 1, 500 Terminal Dr, Queens, NY 11430

Rating

3.5

★★★★★

335 reviews on Google

Place Types:

Address:

John F. Kennedy International Airport, Terminal 1, 500 Terminal Dr, Queens, NY 11430

Website:

turkishairlines.com

Image:

Reviews:

Map:

- You can see the location or route as well as to get directions to the Turkish Airlines John F. Kennedy International Airport, Terminal 1, 500 Terminal Dr, Queens, NY 11430 via Google Map below:

Đặt câu hỏi cho địa điểm này

Câu hỏi hoặc đánh giá của bạn sẽ được chuyển tiếp đến người quản lý, người có trách nhiệm tại địa điểm này

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây