Lax Airport Hotel

Lax Airport Hotel, 107 W Juniper St, Inglewood, CA 90302, United States

About the Business:

- Lax Airport Hotel 107 W Juniper St, Inglewood, CA 90302, United States provides information on the address, phone number, and location as well as reviews from those who have visited at Lax Airport Hotel 107 W Juniper St, Inglewood, CA 90302, United States

Rating

4.1

★★★★★

58 reviews on Google

Place Types:

Address:

107 W Juniper St, Inglewood, CA 90302, United States

Image:

Reviews:

Map:

- You can see the location or route as well as to get directions to the Lax Airport Hotel 107 W Juniper St, Inglewood, CA 90302, United States via Google Map below:

Đặt câu hỏi cho địa điểm này

Câu hỏi hoặc đánh giá của bạn sẽ được chuyển tiếp đến người quản lý, người có trách nhiệm tại địa điểm này

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây