Comfort Inn & Suites Near Ontario Airport

Comfort Inn & Suites Near Ontario Airport, 3333 Shelby St, Ontario, CA 91764, United States

About the Business:

- Comfort Inn & Suites Near Ontario Airport 3333 Shelby St, Ontario, CA 91764, United States provides information on the address, phone number, and location as well as reviews from those who have visited at Comfort Inn & Suites Near Ontario Airport 3333 Shelby St, Ontario, CA 91764, United States

Rating

3.8

★★★★★

218 reviews on Google

Place Types:

Address:

3333 Shelby St, Ontario, CA 91764, United States

Website:

choicehotels.com

Image:

Reviews:

Map:

- You can see the location or route as well as to get directions to the Comfort Inn & Suites Near Ontario Airport 3333 Shelby St, Ontario, CA 91764, United States via Google Map below:

Đặt câu hỏi cho địa điểm này

Câu hỏi hoặc đánh giá của bạn sẽ được chuyển tiếp đến người quản lý, người có trách nhiệm tại địa điểm này

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây