Air Canada

Air Canada, 3000 Airport Rd, Penticton, BC V2A 8X1

About the Business:

- Air Canada 3000 Airport Rd, Penticton, BC V2A 8X1 provides information on the address, phone number, and location as well as reviews from those who have visited at Air Canada 3000 Airport Rd, Penticton, BC V2A 8X1

Rating

3.4

★★★★★

7 reviews on Google

Place Types:

Address:

3000 Airport Rd, Penticton, BC V2A 8X1

Website:

aircanada.com

Image:

Reviews:

Map:

- You can see the location or route as well as to get directions to the Air Canada 3000 Airport Rd, Penticton, BC V2A 8X1 via Google Map below:

Đặt câu hỏi cho địa điểm này

Câu hỏi hoặc đánh giá của bạn sẽ được chuyển tiếp đến người quản lý, người có trách nhiệm tại địa điểm này

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây